poniedziałek, 25 marca 2013

Czy e-papierosy uzależniają?

Mimo to, że elektroniczne papierosy możemy palić w każdym miejscu, że są niedrogie w długofalowym spojrzeniu, że nie wytwarzają substancji smolistych, że nie generują smrodu, i że generalnie, charakteryzują się niezwykle dużą liczbą zalet, nie można mówić o ich nieskazitelności. Dlaczego? A no dlatego, iż mają one nikotynę, a ta nieustająco jest szkodliwa i naprawdę warto o tym pamiętać.

Zresztą, bywały przypadki, kiedy to e-papierosy zostały przedawkowane przez palaczy żądnych sprawdzenia na sobie ich niebezpieczeństwa, co zaowocowało w uczucie oderwania od otaczającej rzeczywistości, potok myśli, torsje i ogrom innych. Po drugie zaś, nikotyna ma wpływ na układ nerwowy, który to reaguje nań aktywizacją (czyli podwyższeniem tętna, ciśnienia czy glukozy) bądź odprężeniem, co tylko konfirmuje, iż elektroniczne papierosy cały czas uzależniają, a po trzecie wreszcie, aby w ogóle przed momentem wzmiankowane pełniły swoją rolę poprawnie, liquidy (zawierające nikotynę) trzeba składować w pojemnikach szczelnie zamkniętych, ochraniać je przed światłem i umieścić w takim miejscu, do którego nie dosięgną nasze dzieci.

Na ostatek warto też rzec, że totalnie lekkomyślnym jest samodzielne mieszanie surowców w celu przyrządzenia osobistych liquidów, bowiem może to poskutkować w naprawdę nieogarnione konsekwencje, tym szczególniej że nierozcieńczona nikotyna jest o wiele bardziej trująca, niźli między innymi arszenik, a na dodatek paruje w temperaturze pokojowej.

Tutaj znajdziecie mój profil: http://misi4stypl.digart.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz